My Aloha
Cuộc thi: " Tìm hiểu kiến thức phòng, chống dịch COVID-19"
CLB Tình nguyện tổ chức thuộc thi tìm hiểu kiến thức phòng, chống dịch Covid-19.
bắt đầu

19h30

24/03/2020

kết thúc

20h00

24/03/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

983 thí sinh đăng ký
 • 1
  94 thí sinh tại B1 CSHS LT 25
 • 2
  73 thí sinh tại CSĐT D28
 • 3
  68 thí sinh tại B2 CSHS LT25
 • 4
  63 thí sinh tại B1 CSMT LT25
 • 5
  58 thí sinh tại B3 QLHC LT24
 • 6
  57 thí sinh tại CSHS D28
 • 7
  57 thí sinh tại QLHC D28
 • 8
  55 thí sinh tại B1 QLHC LT24
 • 9
  51 thí sinh tại KTHS D28
 • 10
  50 thí sinh tại CSMT D28
 • 11
  49 thí sinh tại B2 QLHC LT24
 • 12
  41 thí sinh tại CSĐT D27
 • 13
  39 thí sinh tại CSKT D27
 • 14
  35 thí sinh tại CSHS D27
 • 15
  29 thí sinh tại B4 QLHC LT24
 • 16
  28 thí sinh tại CSĐTH D27
 • 17
  27 thí sinh tại KTHS D27
 • 18
  27 thí sinh tại QLHC D27
 • 19
  26 thí sinh tại CSMTR D27
 • 20
  25 thí sinh tại CSGT D27
 • Xem thêm
975 thí sinh đã thi
 • 1
  95 thí sinh tại B1 CSHS LT 25
 • 2
  73 thí sinh tại CSĐT D28
 • 3
  67 thí sinh tại B2 CSHS LT25
 • 4
  61 thí sinh tại B1 CSMT LT25
 • 5
  57 thí sinh tại B3 QLHC LT24
 • 6
  56 thí sinh tại QLHC D28
 • 7
  56 thí sinh tại CSHS D28
 • 8
  54 thí sinh tại B1 QLHC LT24
 • 9
  51 thí sinh tại KTHS D28
 • 10
  50 thí sinh tại CSMT D28
 • 11
  49 thí sinh tại B2 QLHC LT24
 • 12
  39 thí sinh tại CSĐT D27
 • 13
  39 thí sinh tại CSKT D27
 • 14
  36 thí sinh tại CSHS D27
 • 15
  28 thí sinh tại B4 QLHC LT24
 • 16
  27 thí sinh tại KTHS D27
 • 17
  27 thí sinh tại QLHC D27
 • 18
  27 thí sinh tại CSĐTH D27
 • 19
  26 thí sinh tại CSMTR D27
 • 20
  25 thí sinh tại CSGT D27
 • Xem thêm
 • Chưa có kết quả thi
Đơn vị đồng hành
thống kê
983

Lượt đăng ký

975

Lượt thi

Đăng ký nhanh: