banner
Cuộc thi Tìm hiểu kiến thức pháp luật về Luật Lao động trong ĐV, CNVCLĐ huyện Tri Tôn năm 2022
bắt đầu

07h00

11/04/2022

kết thúc

17h00

29/04/2022

cuộc thi sẽ kết thúc trong

699
Lượt đăng kí
  • 1 199 thí sinh tại Khối THCS
  • 2 118 thí sinh tại Khối Tiểu học
  • 3 110 thí sinh tại Cụm 1: Khối Xã - Thị Trấn
  • 4 104 thí sinh tại Khối 2: Khối Sự nghiệp
  • 5 101 thí sinh tại Khối mầm non mẫu giáo
  • 6 31 thí sinh tại Khối 3: Khối Đảng đoàn thể nội chính
  • 7 22 thí sinh tại Cụm 2: Khối Xã - Thị Trấn
  • 8 20 thí sinh tại Khối 1: Khối phòng Ban
  • 9 7 thí sinh tại Khối 4: Khối doanh nghiệp
Xem thêm
26735