My Aloha
CUỘC THI TÌM HIỂU KIẾN THỨC PHÁP LUẬT ONLINE 2020
Thiết thực tăng cường giáo dục, tuyên truyền và sân chơi kiến thức pháp luật cho đoàn viên, thanh niên nhà trường.
bắt đầu

19h00

29/06/2020

kết thúc

23h00

04/07/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

831 thí sinh đăng ký
 • 1
  127 thí sinh tại Đoàn - Hội khoa Điện - Điện tử
 • 2
  109 thí sinh tại Đoàn - Hội khoa Cơ khí Chế tạo máy
 • 3
  103 thí sinh tại Đoàn - Hội khoa Tài chính kế toán
 • 4
  97 thí sinh tại Đoàn - Hội khoa Tiếng Anh
 • 5
  89 thí sinh tại Đoàn - Hội khoa Công nghệ thông tin
 • 6
  87 thí sinh tại Đoàn - Hội khoa Cơ khí Ô tô
 • 7
  72 thí sinh tại Đoàn - Hội khoa Du lịch
 • 8
  69 thí sinh tại Đoàn - Hội khoa Tiếng Hàn
 • 9
  52 thí sinh tại Đoàn - Hội khoa Quản trị kinh doanh
 • 10
  26 thí sinh tại Đoàn - Hội khoa Công nghệ tự động
 • Xem thêm
1,096 thí sinh đã thi
 • 1
  172 thí sinh tại Đoàn - Hội khoa Cơ khí Chế tạo máy
 • 2
  165 thí sinh tại Đoàn - Hội khoa Điện - Điện tử
 • 3
  133 thí sinh tại Đoàn - Hội khoa Tài chính kế toán
 • 4
  122 thí sinh tại Đoàn - Hội khoa Tiếng Anh
 • 5
  116 thí sinh tại Đoàn - Hội khoa Cơ khí Ô tô
 • 6
  110 thí sinh tại Đoàn - Hội khoa Công nghệ thông tin
 • 7
  96 thí sinh tại Đoàn - Hội khoa Du lịch
 • 8
  87 thí sinh tại Đoàn - Hội khoa Tiếng Hàn
 • 9
  62 thí sinh tại Đoàn - Hội khoa Quản trị kinh doanh
 • 10
  33 thí sinh tại Đoàn - Hội khoa Công nghệ tự động
 • Xem thêm
 • 1
  Đặng Ngọc Viết Hưng
  Đoàn - Hội khoa Cơ khí Ô tô
thống kê
831

Lượt đăng ký

1,096

Lượt thi

Đăng ký nhanh: