My Aloha
CUỘC THI TÌM HIỂU GIÁO LÝ ONLINE - GIỚI THIẾU NHI GIÁO XỨ THÁNH TÂM
Tại ô MSSV, nơi học tập, công tác Thiếu Nhi ghi: HỌ và TÊN, NGÀNH, LỚP
bắt đầu

00h00

29/02/2020

kết thúc

00h00

29/02/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

0 thí sinh đăng ký
  • Chưa có thí sinh đăng ký
0 thí sinh đã thi
  • Chưa có thí sinh thi
  • Chưa có kết quả thi
Đơn vị tài trợ
Đơn vị đồng hành
thống kê
0

Lượt đăng ký

0

Lượt thi

Đăng ký nhanh: