My Aloha
CUỘC THI TÌM HIỂU 90 NĂM THÀNH LẬP ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH VÀ 80 NĂM THÀNH LẬP ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH
Trường THCS Nguyễn Thị Định tổ chức cuộc thi giúp học sinh tìm hiểu kiến thức về Đội TNTP Hồ Chí Minh và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
bắt đầu

07h00

13/10/2020

kết thúc

21h00

23/10/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

thống kê
12

Lượt đăng ký

18

Lượt thi

Đăng ký nhanh: