My Aloha
CUỘC THI TÌM HIỂU 90 NĂM LỊCH SỬ VẺ VANG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Hội thi dành cho CBCC, viên chức và nhân dân trên địa bàn Phường 3, Quận 5.
bắt đầu

09h00

09/02/2020

kết thúc

09h00

16/02/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

127 thí sinh đăng ký
 • 1
  28 thí sinh tại Trường Mầm non 3
 • 2
  25 thí sinh tại Khu phố 2
 • 3
  24 thí sinh tại Trường Mầm non Họa Mi 3
 • 4
  16 thí sinh tại Trường Tiểu học Bàu Sen
 • 5
  11 thí sinh tại Khu phố 1
 • 6
  9 thí sinh tại Khu phố 3
 • 7
  9 thí sinh tại Công đoàn Cơ quan Ủy ban nhân dân phường
 • 8
  5 thí sinh tại Ban Chỉ huy Quân sự phường
 • Xem thêm
118 thí sinh đã thi
 • 1
  27 thí sinh tại Trường Mầm non 3
 • 2
  25 thí sinh tại Khu phố 2
 • 3
  24 thí sinh tại Trường Mầm non Họa Mi 3
 • 4
  15 thí sinh tại Trường Tiểu học Bàu Sen
 • 5
  9 thí sinh tại Khu phố 1
 • 6
  9 thí sinh tại Khu phố 3
 • 7
  6 thí sinh tại Công đoàn Cơ quan Ủy ban nhân dân phường
 • 8
  3 thí sinh tại Ban Chỉ huy Quân sự phường
 • Xem thêm
 • Chưa có kết quả thi

Thông báo ban tổ chức

Đơn vị đồng hành
thống kê
127

Lượt đăng ký

118

Lượt thi

Đăng ký nhanh: