Lưu ý: Đây là trang xem trước cuộc thi.
My Aloha

Đơn vị tài trợ

Số lượng thí sinh đăng ký

 • 1
  28 thí sinh tại Trường Mầm non 3
 • 2
  25 thí sinh tại Khu phố 2
 • 3
  24 thí sinh tại Trường Mầm non Họa Mi 3
 • 4
  16 thí sinh tại Trường Tiểu học Bàu Sen
 • 5
  11 thí sinh tại Khu phố 1
 • 6
  9 thí sinh tại Khu phố 3
 • 7
  9 thí sinh tại Cơ quan Ủy ban nhân dân phường
 • 8
  5 thí sinh tại Ban Chỉ huy Quân sự phường
Xem thêm
 • 1
  129 thí sinh tại ĐH Kinh tế - Kỹ thuật
 • 2
  74 thí sinh tại ĐH Thủy Lợi
 • 3
  72 thí sinh tại ĐH Bình Dương
 • 4
  72 thí sinh tại CĐ Y tế
 • 5
  72 thí sinh tại CĐ Nghề Việt Nam - Singapore
Xem thêm

Số lượt thí sinh đã thi

 • 1
  27 lượt thi tại Trường Mầm non 3
 • 2
  25 lượt thi tại Khu phố 2
 • 3
  24 lượt thi tại Trường Mầm non Họa Mi 3
 • 4
  15 lượt thi tại Trường Tiểu học Bàu Sen
 • 5
  9 lượt thi tại Khu phố 1
 • 6
  9 lượt thi tại Khu phố 3
 • 7
  6 lượt thi tại Cơ quan Ủy ban nhân dân phường
 • 8
  3 lượt thi tại Ban Chỉ huy Quân sự phường
Xem thêm
 • 1
  129 thí sinh tại ĐH Kinh tế - Kỹ thuật
 • 2
  74 thí sinh tại ĐH Thủy Lợi
 • 3
  72 thí sinh tại ĐH Bình Dương
 • 4
  72 thí sinh tại CĐ Y tế
 • 5
  72 thí sinh tại CĐ Nghề Việt Nam - Singapore
Xem thêm

Xếp hạng thí sinh

 • Chưa có kết quả thi
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
Xem thêm

Thống kê tổng

 • 127
  Tổng lượt đăng ký
 • 118
  Tổng lượt thi

Thông tin liên hệ

Khối Dân vận Phường 3 Quận 5

Địa chỉ: 463 An Dương Vương, Phường 3, Quận 5, Tp. HCM
Tel: 0906616159
Email: mattrantoquocvnp3q5@gmail.com

Đăng ký nhanh: