My Aloha
Cuộc thi tìm hiểu 90 năm lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng bộ huyện Củ Chi
Cuộc thi trắc nghiệm lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam và Đảng bộ huyện Củ Chi
bắt đầu

00h00

26/03/2020

kết thúc

23h55

26/03/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

35 thí sinh đăng ký
  • Chưa có thí sinh đăng ký
33 thí sinh đã thi
  • Chưa có thí sinh thi
  • Chưa có kết quả thi
Đơn vị tài trợ
thống kê
35

Lượt đăng ký

33

Lượt thi

Đăng ký nhanh: