banner
CUỘC THI TÌM HIỂU 72 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG HỌC SINH - SINH VIÊN VIỆT NAM (09/01/1950-09/01/2022)
bắt đầu

08h00

30/12/2021

kết thúc

17h00

31/12/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

4304
Lượt đăng kí
 • 1 1,155 thí sinh tại Đoàn Trường THPT Trần Quốc Toản
 • 2 942 thí sinh tại Đoàn Trường THPT Ngô Gia Tự
 • 3 869 thí sinh tại Đoàn Trường THPT Trần Nhân Tông
 • 4 826 thí sinh tại Đoàn Trường THPT Nguyễn Thái Bình
 • 5 381 thí sinh tại Đoàn Trường THPT Võ Nguyên Giáp
 • 6 140 thí sinh tại Trung tâm GDNN-GDTX huyện
Xem thêm
5854
Lượt dự thi
 • 1 1,489 thí sinh tại Đoàn Trường THPT Trần Quốc Toản
 • 2 1,475 thí sinh tại Đoàn Trường THPT Nguyễn Thái Bình
 • 3 1,213 thí sinh tại Đoàn Trường THPT Ngô Gia Tự
 • 4 1,063 thí sinh tại Đoàn Trường THPT Trần Nhân Tông
 • 5 416 thí sinh tại Đoàn Trường THPT Võ Nguyên Giáp
 • 6 198 thí sinh tại Trung tâm GDNN-GDTX huyện
Xem thêm
NHÂN KHẨU HỌC