My Aloha
Cuộc thi tìm hiểu 64 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam
Hội thi được tổ chức trong khuôn khổ Liên hoan "Câu chuyện khu phố tôi" Quận 6 năm 2020
bắt đầu

19h00

17/10/2020

kết thúc

20h00

18/10/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

thống kê
63

Lượt đăng ký

62

Lượt thi

Đăng ký nhanh: