banner
CUỘC THI TÌM HIỂU 55 NĂM LONG AN ĐƯỢC PHONG TẶNG DANH HIỆU TRUNG DŨNG KIÊN CƯỜNG, TOÀN DÂN ĐÁNH GIẶC
bắt đầu

07h00

01/08/2022

kết thúc

17h00

15/08/2022

cuộc thi sẽ kết thúc trong

6974
Lượt đăng kí
 • 1 1,129 thí sinh tại Huyện Bến Lức
 • 2 907 thí sinh tại Huyện Đức Hòa
 • 3 810 thí sinh tại Huyện Châu Thành
 • 4 563 thí sinh tại Huyện Cần Giuộc
 • 5 559 thí sinh tại Thành phố Tân An
 • 6 413 thí sinh tại Huyện Tân Hưng
 • 7 408 thí sinh tại Huyện Cần Đước
 • 8 402 thí sinh tại Huyện Thạnh Hóa
 • 9 289 thí sinh tại Sở Giáo dục và Đào tạo
 • 10 222 thí sinh tại Huyện Tân Thạnh
 • 11 134 thí sinh tại Huyện Đức Huệ
 • 12 128 thí sinh tại Huyện Tân Trụ
 • 13 128 thí sinh tại Huyện Thủ Thừa
 • 14 116 thí sinh tại Liên đoàn lao động tỉnh
 • 15 89 thí sinh tại Huyện Mộc Hóa
 • 16 82 thí sinh tại Sở Y tế
 • 17 72 thí sinh tại Công an tỉnh
 • 18 68 thí sinh tại Huyện Vĩnh Hưng
 • 19 65 thí sinh tại Các bệnh viện trên địa bàn tỉnh
 • 20 46 thí sinh tại Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh
 • 21 45 thí sinh tại Tỉnh Đoàn
 • 22 37 thí sinh tại Thị xã Kiến Tường
 • 23 34 thí sinh tại Bộ đội Biên phòng tỉnh
 • 24 34 thí sinh tại Hội Phụ Nữ
 • 25 31 thí sinh tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 • 26 23 thí sinh tại Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh
 • 27 23 thí sinh tại Hội Nông dân
 • 28 19 thí sinh tại Các trường Đại học và cao đẳng, Trung tâm, trường nghề trên địa bàn Long An
 • 29 16 thí sinh tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy
 • 30 15 thí sinh tại Văn phòng UBND tỉnh
Xem thêm
10341
Lượt dự thi
 • 1 1,637 thí sinh tại Huyện Bến Lức
 • 2 1,329 thí sinh tại Huyện Đức Hòa
 • 3 1,221 thí sinh tại Huyện Châu Thành
 • 4 802 thí sinh tại Huyện Cần Giuộc
 • 5 705 thí sinh tại Thành phố Tân An
 • 6 683 thí sinh tại Huyện Tân Hưng
 • 7 599 thí sinh tại Huyện Thạnh Hóa
 • 8 581 thí sinh tại Huyện Cần Đước
 • 9 361 thí sinh tại Sở Giáo dục và Đào tạo
 • 10 360 thí sinh tại Huyện Tân Thạnh
 • 11 197 thí sinh tại Huyện Tân Trụ
 • 12 195 thí sinh tại Huyện Đức Huệ
 • 13 194 thí sinh tại Huyện Thủ Thừa
 • 14 180 thí sinh tại Liên đoàn lao động tỉnh
 • 15 142 thí sinh tại Huyện Mộc Hóa
 • 16 113 thí sinh tại Sở Y tế
 • 17 108 thí sinh tại Huyện Vĩnh Hưng
 • 18 92 thí sinh tại Công an tỉnh
 • 19 82 thí sinh tại Các bệnh viện trên địa bàn tỉnh
 • 20 66 thí sinh tại Tỉnh Đoàn
 • 21 60 thí sinh tại Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh
 • 22 55 thí sinh tại Hội Phụ Nữ
 • 23 46 thí sinh tại Thị xã Kiến Tường
 • 24 45 thí sinh tại Bộ đội Biên phòng tỉnh
 • 25 42 thí sinh tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 • 26 37 thí sinh tại Hội Nông dân
 • 27 34 thí sinh tại Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh
 • 28 28 thí sinh tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy
 • 29 26 thí sinh tại Sở Nội vụ
 • 30 25 thí sinh tại Các trường Đại học và cao đẳng, Trung tâm, trường nghề trên địa bàn Long An
Xem thêm
 • 1Phan Hồ Đủ
 • 2Nguyễn Văn Hai
 • 3Hồ Thị Bảo Ngân
 • 4Hồ Phương Thịnh
 • 5Nguyễn Thị Tỉnh Trực Thân
 • 6Nguyễn Trần Thị Thanh Tuyền
 • 7Cao Thị Lan Thanh
 • 8Trần Thị Được
 • 9Nguyễn Thị Kim Ngân
 • 10Nguyễn Nhật Tài
 • 11Nguyễn Nhật Tài
 • 12Trần Văn Bé Hai
 • 13NGUYỄN NHẬT TÀI
 • 14Bùi Hoàng Hiệp
 • 15Nguyễn Trọng Phúc
 • 16Nguyễn Nhật Tài
 • 17Cao Thị Lan Thanh
 • 18Nguyễn Văn Lành
 • 19Nguyễn Duy Phước
 • 20Châu Văn Hoài
 • 21Lê Thị Diễm Phương
 • 22Võ Thị Tiến
 • 23Nguyễn Thị Thắm
 • 24Nguyễn Thị Kim Ngân
 • 25Nguyễn Duy Khang
 • 26Nguyễn Thị Ánh Xuân
 • 27Phạm Hồng Tím
 • 28Văn Sách Nguyễn
 • 29Nguyễn Cao Đẳng
 • 30Lê Thị Diễm Phương
Xem thêm
 • 1Phan Hồ Đủ
 • 2Nguyễn Văn Hai
 • 3Hồ Thị Bảo Ngân
 • 4Hồ Phương Thịnh
 • 5Nguyễn Thị Tỉnh Trực Thân
 • 6Nguyễn Trần Thị Thanh Tuyền
 • 7Cao Thị Lan Thanh
 • 8Trần Thị Được
 • 9Hồ Phương Thịnh
 • 10Nguyễn Văn Hai
 • 11Nguyễn Trần Thị Thanh Thiên
 • 12Phan Hồ Đủ
 • 13Nguyễn Thị Kim Ngân
 • 14Nguyễn Nhật Tài
 • 15Nguyễn Trần Thị Thanh Tuyền
 • 16Nguyễn Thị Tỉnh Trực Thân
 • 17Trần Thị Được
 • 18Hồ Thị Bảo Ngân
 • 19Nguyễn Nhật Tài
 • 20Trần Văn Bé Hai
 • 21NGUYỄN NHẬT TÀI
 • 22Bùi Hoàng Hiệp
 • 23Nguyễn Trọng Phúc
 • 24Nguyễn Nhật Tài
 • 25Cao Thị Lan Thanh
 • 26Nguyễn Văn Lành
 • 27Nguyễn Duy Phước
 • 28Châu Văn Hoài
 • 29Lê Thị Diễm Phương
 • 30Võ Thị Tiến
Xem thêm
28923