My Aloha
Cuộc thi tìm hiểu 45 năm ngày thống nhất đất nước.
bắt đầu

18h00

14/01/2021

kết thúc

18h00

01/06/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

30 thí sinh đăng ký
 • 1
  7 thí sinh tại Lịch sử
 • 2
  6 thí sinh tại Giáo dục Chính trị
 • 3
  6 thí sinh tại Công nghệ Thông tin
 • 4
  3 thí sinh tại Toán
 • 5
  3 thí sinh tại Ngoại Ngữ
 • 6
  2 thí sinh tại Ngữ văn
 • 7
  1 thí sinh tại Sinh-KTNN
 • 8
  1 thí sinh tại Giáo dục Mầm non
 • 9
  1 thí sinh tại Giáo dục Tiểu học
 • Xem thêm
58 thí sinh đã thi
 • 1
  14 thí sinh tại Lịch sử
 • 2
  12 thí sinh tại Sinh-KTNN
 • 3
  12 thí sinh tại Công nghệ Thông tin
 • 4
  5 thí sinh tại Ngữ văn
 • 5
  5 thí sinh tại Toán
 • 6
  4 thí sinh tại Giáo dục Chính trị
 • 7
  4 thí sinh tại Ngoại Ngữ
 • 8
  2 thí sinh tại Giáo dục Mầm non
 • Xem thêm
 • Chưa có kết quả thi

Tin tức

thống kê
30

Lượt đăng ký

58

Lượt thi

Đăng ký nhanh: