My Aloha
Cuộc thi tìm hiểu 45 năm lịch sử hình thành và phát triển của Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN
Hướng đến chào mừng kỉ niệm 45 năm thành lập Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN (1975 - 2020). Ôn lại chặng đường vẻ vang 45 năm hình thành và phát triển.
bắt đầu

08h00

23/11/2020

kết thúc

23h55

30/11/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

0 thí sinh đăng ký
  • Chưa có thí sinh đăng ký
0 thí sinh đã thi
  • Chưa có thí sinh thi
  • Chưa có kết quả thi

Thông báo ban tổ chức


Tin tức

thống kê
0

Lượt đăng ký

0

Lượt thi

Đăng ký nhanh: