My Aloha
CUỘC THI TÌM HIỂU 19 NĂM NGÀY GIA ĐÌNH VIỆT NAM & QUỐC TẾ THIẾU NHI 1/6
Cuộc thi được BCH Chi Đoàn và Công Đoàn Trung tâm DVVL Thanh niên tổ chức nhằm kỷ niệm 19 năm ngày gia đình Việt Nam & Quốc tế thiếu nhi 1/6
bắt đầu

19h30

26/06/2020

kết thúc

23h00

27/06/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

23 thí sinh đăng ký
  • Chưa có thí sinh đăng ký
9 thí sinh đã thi
  • Chưa có thí sinh thi
  • Chưa có kết quả thi
thống kê
23

Lượt đăng ký

9

Lượt thi

Đăng ký nhanh: