My Aloha
CUỘC THI TIẾNG ANH SINH VIÊN SƯ PHẠM - IC AWARDS 2020
Cuộc thi tìm hiểu về các nội dung xoay quanh về Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN và xã hội do LCĐ Khoa Hóa học phối hợp với CLB 2EC tổ chức.
bắt đầu

00h00

30/11/2020

kết thúc

00h00

07/12/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

372 thí sinh đăng ký
 • 1
  274 thí sinh tại Khoa Hóa học
 • 2
  59 thí sinh tại Khoa Toán
 • 3
  8 thí sinh tại Khoa Ngữ văn
 • 4
  7 thí sinh tại Khoa Lịch sử
 • 5
  6 thí sinh tại Khoa Giáo dục tiểu học
 • 6
  4 thí sinh tại Khoa Vật lí
 • 7
  3 thí sinh tại Khoa Sinh - Môi trường
 • 8
  3 thí sinh tại Khoa Địa lí
 • 9
  3 thí sinh tại Khoa Giáo dục mầm non
 • 10
  2 thí sinh tại Khoa Tâm lý - Giáo dục
 • 11
  2 thí sinh tại Khoa Giáo dục chính trị
 • 12
  1 thí sinh tại Khoa Tin học
 • Xem thêm
579 thí sinh đã thi
 • 1
  409 thí sinh tại Khoa Hóa học
 • 2
  88 thí sinh tại Khoa Toán
 • 3
  25 thí sinh tại Khoa Giáo dục chính trị
 • 4
  14 thí sinh tại Khoa Ngữ văn
 • 5
  10 thí sinh tại Khoa Lịch sử
 • 6
  10 thí sinh tại Khoa Giáo dục tiểu học
 • 7
  8 thí sinh tại Khoa Địa lí
 • 8
  4 thí sinh tại Khoa Tâm lý - Giáo dục
 • 9
  4 thí sinh tại Khoa Sinh - Môi trường
 • 10
  4 thí sinh tại Khoa Vật lí
 • 11
  3 thí sinh tại Khoa Giáo dục mầm non
 • 12
  1 thí sinh tại Khoa Tin học
 • Xem thêm
 • Chưa có kết quả thi

Tin tức

thống kê
372

Lượt đăng ký

579

Lượt thi

Đăng ký nhanh: