My Aloha
CUỘC THI TIẾNG ANH SINH VIÊN SƯ PHẠM - IC AWARDS 2020
Cuộc thi tìm hiểu về các nội dung xoay quanh về Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN và xã hội do LCĐ Khoa Hóa học phối hợp với CLB 2EC tổ chức.
bắt đầu

00h00

23/11/2020

kết thúc

00h00

26/11/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

1 thí sinh đăng ký
  • 1
    1 thí sinh tại Khoa Hóa học
0 thí sinh đã thi
  • 1
    1 thí sinh tại Khoa Hóa học
  • Chưa có kết quả thi
thống kê
1

Lượt đăng ký

0

Lượt thi

Đăng ký nhanh: