My Aloha
CUỘC THI TIẾN BƯỚC LÊN ĐOÀN
Cuộc thi nhằm giúp các em học sinh có thêm những hiểu biết lịch sử, khơi dậy niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
bắt đầu

18h00

25/03/2020

kết thúc

23h55

05/04/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

185 thí sinh đăng ký
 • 1
  26 thí sinh tại Lớp 6A
 • 2
  25 thí sinh tại Lớp 7C
 • 3
  25 thí sinh tại Lớp 8B
 • 4
  24 thí sinh tại Lớp 9A
 • 5
  16 thí sinh tại Lớp 6B
 • 6
  13 thí sinh tại Lớp 9B
 • 7
  12 thí sinh tại Lớp 7B
 • 8
  11 thí sinh tại Lớp 8A
 • 9
  8 thí sinh tại Lớp 8C
 • 10
  7 thí sinh tại Lớp 7A
 • 11
  4 thí sinh tại Lớp 6C
 • Xem thêm
312 thí sinh đã thi
 • 1
  58 thí sinh tại Lớp 7C
 • 2
  43 thí sinh tại Lớp 8B
 • 3
  38 thí sinh tại Lớp 9A
 • 4
  36 thí sinh tại Lớp 6B
 • 5
  36 thí sinh tại Lớp 6A
 • 6
  26 thí sinh tại Lớp 7B
 • 7
  21 thí sinh tại Lớp 9B
 • 8
  19 thí sinh tại Lớp 8C
 • 9
  17 thí sinh tại Lớp 8A
 • 10
  11 thí sinh tại Lớp 7A
 • 11
  7 thí sinh tại Lớp 6C
 • Xem thêm
 • Chưa có kết quả thi
Đơn vị đồng hành
thống kê
185

Lượt đăng ký

312

Lượt thi

Đăng ký nhanh: