banner
CUỘC THI THỰC HÀNH NGÔN NGỮ TRUNG QUỐC 《打开百宝箱》- "MỞ RƯƠNG KHO BÁU"
bắt đầu

08h00

20/05/2022

kết thúc

18h00

20/05/2022

cuộc thi sẽ kết thúc trong

141
Lượt đăng kí
  • 1 134 thí sinh tại Ngoại ngữ
  • 2 4 thí sinh tại NN & VH phương Đông
  • 3 2 thí sinh tại Quản trị kinh doanh
  • 4 1 thí sinh tại Kinh tế - Tài chính
141
Lượt dự thi
  • 1 134 thí sinh tại Ngoại ngữ
  • 2 4 thí sinh tại NN & VH phương Đông
  • 3 2 thí sinh tại Quản trị kinh doanh
  • 4 1 thí sinh tại Kinh tế - Tài chính
NHÂN KHẨU HỌC
28445