My Aloha
CUỘC THI "THANH NIÊN VÀ PHÁP LUẬT" PHƯỜNG LÁI THIÊU NĂM 2021
bắt đầu

00h00

16/01/2021

kết thúc

12h00

21/01/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

118 thí sinh đăng ký
 • 1
  28 thí sinh tại Trung học cơ sở Nguyễn Văn Tiết
 • 2
  19 thí sinh tại Tiểu học Phú Long
 • 3
  19 thí sinh tại Tiểu học Phan Chu Trinh
 • 4
  11 thí sinh tại Khác
 • 5
  8 thí sinh tại Mầm non Hoa Cúc 1
 • 6
  6 thí sinh tại Tiểu học Tân Thới
 • 7
  6 thí sinh tại Mầm non Hoa Cúc 3
 • 8
  5 thí sinh tại Khu phố Hòa Long
 • 9
  4 thí sinh tại Khu phố Nguyễn Trãi
 • 10
  4 thí sinh tại Tiểu học Lái Thiêu
 • 11
  2 thí sinh tại Trung học cơ sở Phú Long
 • 12
  2 thí sinh tại Khu phố Chợ
 • 13
  1 thí sinh tại Khu phố Bình Hòa
 • 14
  1 thí sinh tại Khu phố Bình Đức 2
 • 15
  1 thí sinh tại Khu phố Long Thới
 • 16
  1 thí sinh tại Trung học cơ sở Tân Thới
 • Xem thêm
118 thí sinh đã thi
 • 1
  28 thí sinh tại Trung học cơ sở Nguyễn Văn Tiết
 • 2
  19 thí sinh tại Tiểu học Phú Long
 • 3
  19 thí sinh tại Tiểu học Phan Chu Trinh
 • 4
  11 thí sinh tại Khác
 • 5
  8 thí sinh tại Mầm non Hoa Cúc 1
 • 6
  6 thí sinh tại Tiểu học Tân Thới
 • 7
  6 thí sinh tại Mầm non Hoa Cúc 3
 • 8
  5 thí sinh tại Khu phố Hòa Long
 • 9
  4 thí sinh tại Tiểu học Lái Thiêu
 • 10
  4 thí sinh tại Khu phố Nguyễn Trãi
 • 11
  2 thí sinh tại Trung học cơ sở Phú Long
 • 12
  2 thí sinh tại Khu phố Bình Hòa
 • 13
  1 thí sinh tại Khu phố Bình Đức 2
 • 14
  1 thí sinh tại Khu phố Long Thới
 • 15
  1 thí sinh tại Khu phố Chợ
 • 16
  1 thí sinh tại Trung học cơ sở Tân Thới
 • Xem thêm
 • 1
  NGUYỄN HỒ PHƯƠNG THẢO
  Khác
 • 2
  Lý Nhựt Hoàng
  Tiểu học Phú Long
 • 3
  võ thị ngọc đào
  Trung học cơ sở Nguyễn Văn Tiết
 • 4
  Võ Thị Ngọc Đào
  Trung học cơ sở Nguyễn Văn Tiết
 • 5
  PHẠM THỊ THU THƠM
  Trung học cơ sở Nguyễn Văn Tiết
 • 6
  Nguyễn Thị Mai
  Tiểu học Phú Long
 • 7
  Ngọc Đào
  Trung học cơ sở Nguyễn Văn Tiết
 • 8
  Hoàng Đoàn
  Trung học cơ sở Nguyễn Văn Tiết
 • 9
  Lý Nhựt Hoàng
  Tiểu học Phú Long
 • 10
  Nguyễn Thị Mai
  Tiểu học Phú Long
 • 11
  Trần Thị Hồng Vân
  Mầm non Hoa Cúc 1
 • 12
  Siêu Ngố
  Trung học cơ sở Nguyễn Văn Tiết
 • 13
  An Bui
  Khu phố Hòa Long
 • 14
  Vanessa Nguyen
  Trung học cơ sở Nguyễn Văn Tiết
 • 15
  Lan Em
  Tiểu học Phú Long
 • 16
  Vương Phi Phụng
  Tiểu học Phan Chu Trinh
 • 17
  Lý Nhựt Hoàng
  Tiểu học Phú Long
 • 18
  Thùy Trang
  Tiểu học Phan Chu Trinh
 • 19
  Nguyễn Minh Tường Vi
  Tiểu học Phan Chu Trinh
 • 20
  Tiêu quôc phong
  Tiểu học Phan Chu Trinh
 • Xem thêm

Tin tức

thống kê
118

Lượt đăng ký

118

Lượt thi

Đăng ký nhanh: