My Aloha
Cuộc thi "Tháng 5 nhớ Bác" năm 2020
Cuộc thi tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh
bắt đầu

12h00

25/05/2020

kết thúc

23h55

31/05/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

269 thí sinh đăng ký
 • 1
  36 thí sinh tại TC QTKRS K14
 • 2
  25 thí sinh tại Đoàn viên GV, VC, NLĐ
 • 3
  21 thí sinh tại CĐ + TC KTDN K14
 • 4
  17 thí sinh tại CĐ+TC KTDN K13
 • 5
  15 thí sinh tại CĐ CNOTO K12-2
 • 6
  15 thí sinh tại CĐ KTDN K12
 • 7
  15 thí sinh tại CĐ CNOTO K13-1
 • 8
  14 thí sinh tại CĐ QTKRS K13
 • 9
  13 thí sinh tại 12VH1
 • 10
  13 thí sinh tại TC QTMMT K13
 • 11
  13 thí sinh tại CĐ ĐCN K13
 • 12
  12 thí sinh tại TC QTMMT K14
 • 13
  11 thí sinh tại CĐ KTML&ĐHKK K14
 • 14
  10 thí sinh tại CĐ ĐCN K14
 • 15
  8 thí sinh tại 12VH3
 • 16
  6 thí sinh tại TC CNOTO K14
 • 17
  4 thí sinh tại CĐ KTML&ĐHKK K12
 • 18
  4 thí sinh tại TC KTML&ĐHKK K14
 • 19
  3 thí sinh tại CĐ KTML&ĐHKK K13
 • 20
  3 thí sinh tại CĐ CNOTO K12-1
 • Xem thêm
509 thí sinh đã thi
 • 1
  87 thí sinh tại TC QTKRS K14
 • 2
  53 thí sinh tại Đoàn viên GV, VC, NLĐ
 • 3
  47 thí sinh tại CĐ + TC KTDN K14
 • 4
  34 thí sinh tại CĐ+TC KTDN K13
 • 5
  32 thí sinh tại CĐ CNOTO K13-1
 • 6
  32 thí sinh tại CĐ KTDN K12
 • 7
  22 thí sinh tại 12VH1
 • 8
  22 thí sinh tại CĐ CNOTO K12-2
 • 9
  22 thí sinh tại CĐ ĐCN K14
 • 10
  20 thí sinh tại CĐ ĐCN K13
 • 11
  19 thí sinh tại TC QTMMT K13
 • 12
  19 thí sinh tại CĐ KTML&ĐHKK K14
 • 13
  19 thí sinh tại CĐ QTKRS K13
 • 14
  17 thí sinh tại TC QTMMT K14
 • 15
  12 thí sinh tại 12VH3
 • 16
  12 thí sinh tại TC CNOTO K14
 • 17
  6 thí sinh tại TC KTML&ĐHKK K14
 • 18
  5 thí sinh tại CĐ CNOTO K12-1
 • 19
  5 thí sinh tại TC QTKRS K13
 • 20
  5 thí sinh tại CĐ KTML&ĐHKK K12
 • Xem thêm
 • 1
  Hà Bảo Quốc
  Đoàn viên GV, VC, NLĐ
 • 2
  Yến vy
  CĐ + TC KTDN K14
 • 3
  Võ văn thì
  CĐ ĐCN K14
 • 4
  Huỳnh Thị Kim Linh
  CĐ + TC KTDN K14
 • 5
  Trần Ngô Quang
  CĐ QTKRS K13
 • 6
  Thu Thuỷ
  CĐ + TC KTDN K14
 • 7
  Nhi Nguyễn
  12VH1
 • 8
  Lê Thị Nhung
  Đoàn viên GV, VC, NLĐ
 • 9
  Trần Bích Duyên Hoa
  CĐ + TC KTDN K14
 • 10
  Võ Văn Thì
  CĐ ĐCN K14
 • 11
  Vinh Kỳ Trương
  Đoàn viên GV, VC, NLĐ
 • 12
  Minh Kiệt
  CĐ QTKRS K13
 • 13
  Nguyễn My
  TC QTKRS K14
 • 14
  Lương Đỗ
  CĐ CNOTO K12-1
 • 15
  Huỳnh Ngọc Khuê
  CĐ ĐCN K14
 • 16
  Lê Uyên Quyên
  Đoàn viên GV, VC, NLĐ
 • 17
  Võ Hiền Diệu
  CĐ KTDN K12
 • 18
  My Sunshine
  Đoàn viên GV, VC, NLĐ
 • 19
  Nhu Diệp
  Đoàn viên GV, VC, NLĐ
 • 20
  Vũ Thị Xuân
  CĐ + TC KTDN K14
 • Xem thêm

Thông báo ban tổ chức

thống kê
269

Lượt đăng ký

509

Lượt thi

Đăng ký nhanh: