My Aloha
Cuộc thi "TDCer! Cùng ôn Tiếng Anh nhé"
Cuộc thi "TDCer! Cùng ôn Tiếng Anh nhé"
bắt đầu

07h00

22/06/2020

kết thúc

18h00

22/06/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

757 thí sinh đăng ký
 • 1
  193 thí sinh tại Khoa Tiếng Anh
 • 2
  102 thí sinh tại Khoa Quản trị kinh doanh
 • 3
  100 thí sinh tại Khoa Công nghệ Thông tin
 • 4
  88 thí sinh tại Khoa Tài chính Kế toán
 • 5
  69 thí sinh tại Khoa Du lịch
 • 6
  54 thí sinh tại Khoa Cơ khí Ô tô
 • 7
  54 thí sinh tại Khoa Điện - Điện tử
 • 8
  46 thí sinh tại Khoa Tiếng Hàn
 • 9
  31 thí sinh tại Khoa Cơ khí Chế tạo máy
 • 10
  20 thí sinh tại Khoa Công nghệ Tự động
 • Xem thêm
1,135 thí sinh đã thi
 • 1
  251 thí sinh tại Khoa Tiếng Anh
 • 2
  193 thí sinh tại Khoa Công nghệ Thông tin
 • 3
  154 thí sinh tại Khoa Quản trị kinh doanh
 • 4
  138 thí sinh tại Khoa Tài chính Kế toán
 • 5
  96 thí sinh tại Khoa Du lịch
 • 6
  85 thí sinh tại Khoa Điện - Điện tử
 • 7
  73 thí sinh tại Khoa Cơ khí Ô tô
 • 8
  56 thí sinh tại Khoa Tiếng Hàn
 • 9
  48 thí sinh tại Khoa Cơ khí Chế tạo máy
 • 10
  41 thí sinh tại Khoa Công nghệ Tự động
 • Xem thêm
 • Chưa có kết quả thi
thống kê
757

Lượt đăng ký

1,135

Lượt thi

Đăng ký nhanh: