My Aloha
Cuộc thi "Tay nghề cho giáo viên mầm non" - Quận đoàn 12
Thí sinh hoàn thành 30 câu hỏi trắc nghiệm trong thời gian 20 phút
bắt đầu

09h00

10/04/2021

kết thúc

11h00

10/04/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

202 thí sinh đăng ký
 • 1
  43 thí sinh tại Đoàn phường Hiệp Thành
 • 2
  29 thí sinh tại Đoàn phường Thạnh Xuân
 • 3
  27 thí sinh tại Đoàn phường Tân Thới Hiệp
 • 4
  23 thí sinh tại Đoàn phường An Phú Đông
 • 5
  21 thí sinh tại Đoàn phường Đông Hưng Thuận
 • 6
  16 thí sinh tại Đoàn phường Thạnh Lộc
 • 7
  16 thí sinh tại Đoàn phường Tân Chánh Hiệp
 • 8
  10 thí sinh tại Đoàn phường Tân Thới Nhất
 • 9
  9 thí sinh tại Đoàn phường Trung Mỹ Tây
 • 10
  4 thí sinh tại Đoàn phường Thới An
 • 11
  4 thí sinh tại Đoàn phường Tân Hưng Thuận
 • Xem thêm
202 thí sinh đã thi
 • 1
  43 thí sinh tại Đoàn phường Hiệp Thành
 • 2
  29 thí sinh tại Đoàn phường Thạnh Xuân
 • 3
  27 thí sinh tại Đoàn phường Tân Thới Hiệp
 • 4
  23 thí sinh tại Đoàn phường An Phú Đông
 • 5
  21 thí sinh tại Đoàn phường Đông Hưng Thuận
 • 6
  16 thí sinh tại Đoàn phường Thạnh Lộc
 • 7
  16 thí sinh tại Đoàn phường Tân Chánh Hiệp
 • 8
  10 thí sinh tại Đoàn phường Tân Thới Nhất
 • 9
  9 thí sinh tại Đoàn phường Trung Mỹ Tây
 • 10
  4 thí sinh tại Đoàn phường Thới An
 • 11
  4 thí sinh tại Đoàn phường Tân Hưng Thuận
 • Xem thêm
 • Chưa có kết quả thi

Tin tức

thống kê
202

Lượt đăng ký

202

Lượt thi

Đăng ký nhanh: