My Aloha
Cuộc thi tài năng trẻ Logistics
bắt đầu

08h00

06/07/2020

kết thúc

23h00

11/07/2020

cuộc thi sẽ bắt đầu trong

4 thí sinh đăng ký
 • Chưa có thí sinh đăng ký
3 thí sinh đã thi
 • Chưa có thí sinh thi
 • 1
  Việt Dương Quốc
 • 2
  Vũ Trung Đông
 • 3
  Nguyễn Văn A
thống kê
4

Lượt đăng ký

3

Lượt thi

Đăng ký nhanh: