My Aloha
Cuộc thi Rung Chuông Vàng - Phong trào Thanh niên tiên tiến, Tập thể tiên tiến làm theo lời Bác
Bởi BTC Phong trào “Thanh niên tiên tiến - tập thể tiên tiến làm theo lời Bác” 2021, diễn ra trong 03 ngày đối với vòng loại
bắt đầu

21h00

03/05/2021

kết thúc

21h00

06/05/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

461 thí sinh đăng ký
460 thí sinh đã thi
  • Chưa có kết quả thi

Thông báo ban tổ chức


Tin tức

thống kê
461

Lượt đăng ký

460

Lượt thi

Đăng ký nhanh: