My Aloha
Cuộc thi online tuyên truyền pháp luật về biển, đảo “Biển, đảo Tổ quốc” năm 2020 (Đợt 1)
Đây là cuộc thi học thuật được tổ chức liên tịch bởi Đoàn Các chương trình Đào tạo Đặc biệt và Đoàn khoa Luật Quốc tế - trường Đại học Luật TP. HCM
bắt đầu

07h00

24/09/2020

kết thúc

00h00

26/09/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

thống kê
868

Lượt đăng ký

852

Lượt thi

Đăng ký nhanh: