My Aloha

Đơn vị tài trợ

Số lượng thí sinh đăng ký

 • 1
  657 thí sinh tại Tân Trụ
 • 2
  533 thí sinh tại Cần Giuộc
 • 3
  419 thí sinh tại Tân An
 • 4
  332 thí sinh tại Thủ Thừa
 • 5
  306 thí sinh tại Bên Lức
 • 6
  259 thí sinh tại Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An
 • 7
  217 thí sinh tại Đức Hòa
 • 8
  195 thí sinh tại CĐSP Long An
 • 9
  138 thí sinh tại Cần Đước
 • 10
  68 thí sinh tại Tân Thạnh
 • 11
  30 thí sinh tại Thạnh Hóa
 • 12
  21 thí sinh tại Kiến Tường
 • 13
  13 thí sinh tại Tân Hưng
 • 14
  12 thí sinh tại Châu Thành
 • 15
  9 thí sinh tại CĐ Nghề Long An
 • 16
  7 thí sinh tại Mộc Hóa
 • 17
  4 thí sinh tại Đức Huệ
 • 18
  3 thí sinh tại Vĩnh Hưng
Xem thêm
 • 1
  129 thí sinh tại ĐH Kinh tế - Kỹ thuật
 • 2
  74 thí sinh tại ĐH Thủy Lợi
 • 3
  72 thí sinh tại ĐH Bình Dương
 • 4
  72 thí sinh tại CĐ Y tế
 • 5
  72 thí sinh tại CĐ Nghề Việt Nam - Singapore
Xem thêm

Số lượt thí sinh đã thi

 • 1
  27,046 lượt thi tại Tân Trụ
 • 2
  12,355 lượt thi tại Thủ Thừa
 • 3
  8,037 lượt thi tại Tân An
 • 4
  6,265 lượt thi tại Cần Giuộc
 • 5
  2,981 lượt thi tại Đức Hòa
 • 6
  1,965 lượt thi tại Kiến Tường
 • 7
  1,383 lượt thi tại Bên Lức
 • 8
  606 lượt thi tại Châu Thành
 • 9
  565 lượt thi tại CĐSP Long An
 • 10
  496 lượt thi tại Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An
 • 11
  480 lượt thi tại Tân Thạnh
 • 12
  442 lượt thi tại Thạnh Hóa
 • 13
  413 lượt thi tại Đức Huệ
 • 14
  407 lượt thi tại Cần Đước
 • 15
  67 lượt thi tại CĐ Nghề Long An
 • 16
  50 lượt thi tại Mộc Hóa
 • 17
  29 lượt thi tại Vĩnh Hưng
 • 18
  22 lượt thi tại Tân Hưng
Xem thêm
 • 1
  129 thí sinh tại ĐH Kinh tế - Kỹ thuật
 • 2
  74 thí sinh tại ĐH Thủy Lợi
 • 3
  72 thí sinh tại ĐH Bình Dương
 • 4
  72 thí sinh tại CĐ Y tế
 • 5
  72 thí sinh tại CĐ Nghề Việt Nam - Singapore
Xem thêm

Xếp hạng thí sinh

 • 1
 • 2
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
Xem thêm

Thống kê tổng

 • 3,223
  Tổng lượt đăng ký
 • 63,609
  Tổng lượt thi

Thông tin liên hệ

Lê Thanh Tiếp

Địa chỉ:
Tel: 0933028992
Email: lttiep28@gmail.com

Đăng ký nhanh: