My Aloha
Cuộc thi Olympic tiếng Anh dành cho đoàn viên thanh thiếu niên năm 2020
Cuộc thi tiếng Anh dành cho đoàn viên thanh thiếu niên trong độ tuổi từ 12 đến 30 tuổi; đang học tập, làm việc trên địa bàn thị xã Ngã Năm.
bắt đầu

07h00

15/09/2020

kết thúc

23h00

30/09/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

Thông báo ban tổ chức

thống kê
285

Lượt đăng ký

275

Lượt thi

Đăng ký nhanh:

Hướng dẫn khi không nhận được e-mail dự thi