My Aloha
CUỘC THI "NÉT ĐẸP ĐOÀN VIÊN" 2021 | VÒNG 02
Vòng 02 cuộc thi "Nét Đẹp Đoàn Viên" dành cho 50 bạn xuất sắc vượt qua vòng 01. Mỗi câu trả lời đúng sẽ được 02 điểm về cho thí sinh.
bắt đầu

09h00

11/04/2021

kết thúc

11h00

11/04/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

58 thí sinh đăng ký
58 thí sinh đã thi
  • Chưa có kết quả thi

Tin tức

thống kê
58

Lượt đăng ký

58

Lượt thi

Đăng ký nhanh: