banner
Cuộc thi môi trường B
bắt đầu

12h00

24/07/2022

kết thúc

12h00

18/06/2023

cuộc thi sẽ kết thúc trong

Danh sách các đợt thi
CUỘC THI ĐỢT 1
Từ 18h31 ngày 05/05/2022
Đến 18h31 ngày 08/05/2022
CUỘC THI ĐỢT 2
Từ 18h31 ngày 09/05/2022
Đến 18h31 ngày 15/05/2022
CUỘC THI ĐỢT 3
Từ 18h31 ngày 16/05/2022
Đến 18h31 ngày 22/05/2022
CUỘC THI ĐỢT 4
Từ 18h31 ngày 05/05/2022
Đến 18h31 ngày 05/05/2022
CUỘC THI ĐỢT 1
Từ 18h31 ngày 05/05/2022
Đến 18h31 ngày 08/05/2022
CUỘC THI ĐỢT 2
Từ 18h31 ngày 09/05/2022
Đến 18h31 ngày 15/05/2022
CUỘC THI ĐỢT 3
Từ 18h31 ngày 16/05/2022
Đến 18h31 ngày 22/05/2022
CUỘC THI ĐỢT 4
Từ 18h31 ngày 05/05/2022
Đến 18h31 ngày 05/05/2022
Trao giải
Đơn vị tài trợ
dfdfd
Đơn vị đồng hành
fdf
dfsf
116
Lượt đăng kí
 • 1 94 thí sinh tại Đội 1
 • 2 17 thí sinh tại Đội 2
264
Lượt dự thi
 • 1 175 lượt thi tại Đội 1
 • 2 44 lượt thi tại Đội 2
 • Chưa có kết quả thi
 • 1Lê Quang Huy
 • 228-6A-Nguyễn Quang Trung
 • 324 .Lê Trọղg Nhâղ 7.5
 • 4Nga Trần
 • 5Nguy
 • 6CTCP TMĐT Aloha
 • 7Tấn Lũy
 • 8Trâm Miaa
 • 921073286 Nguyễn Khánh Linh
 • 10Lê Thanh Vy
 • 11Nam Huyền
 • 12hoàng huy
 • 13Nguyễn Văn Hào
 • 14Ngọc Thúy Nguyễn Thị
 • 15nguyenhoangnghiemngan97@gmail.com
 • 16Ly Nhi
 • 17Minh Tâm
 • 18Dần
 • 19Thuu Hằngg
 • 20Thiên Trúc
 • 21Anh Thư
 • 22Tr Ducc Anhh
 • 23Trần huy hoàng
 • 24Trần Xuân Vi
 • 25Akira Hoàng Vũ
 • 26H Tuyết Êung
 • 27Cỏ May
 • 28Huỳnh Thị Thanh Tiền
 • 29Nguyên Nguyễn
 • 30Diệu Lan
 • 31trandau09042008@gmail.com
 • 32Phạm Thị Nụ
 • 33Nguyễn Đạt
 • 34Nguyễn's Hiệp's
 • 35Thanh Trúc
 • 36Trần Công Thiện
 • 37Trần Nguyễn Hoàng Vy
 • 38Kim Lương Thị
 • 39tuan Tran
 • 40Hoàng Hiệp
 • 41Đăng
 • 42Nguyễn Kim Yến
 • 43Ph Văn Đạt
 • 44Thanh Hân
 • 45Nguyễn Quốc Bình
 • 46Dev Thử nghiệm
 • 47Hải Yến
 • 48Hoàng Minh Vũ
 • 49My Uyen Do
 • 50Toàn
Xem thêm
4066