My Aloha
CUỘC THI LÝ THUYẾT AN TOÀN XE ĐẠP ĐIỆN, XE MÁY ĐIỆN KHI THAM GIA GIAO THÔNG
bắt đầu

00h00

01/11/2020

kết thúc

00h00

30/04/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

1,703 thí sinh đăng ký
 • 1
  911 thí sinh tại Trường THCS Đồng Giao
 • 2
  287 thí sinh tại Trường THCS Đông Sơn
 • 3
  216 thí sinh tại Trường THCS Quang Sơn
 • 4
  116 thí sinh tại Trường THCS Lê Lợi
 • 5
  93 thí sinh tại Trường THCS Tân Bình
 • 6
  68 thí sinh tại Trường THCS Quang Trung
 • 7
  12 thí sinh tại Trưởng THCS Yên Sơn
 • Xem thêm
2,657 thí sinh đã thi
 • 1
  1,380 thí sinh tại Trường THCS Đồng Giao
 • 2
  475 thí sinh tại Trường THCS Đông Sơn
 • 3
  345 thí sinh tại Trường THCS Quang Sơn
 • 4
  194 thí sinh tại Trường THCS Lê Lợi
 • 5
  148 thí sinh tại Trường THCS Tân Bình
 • 6
  98 thí sinh tại Trường THCS Quang Trung
 • 7
  17 thí sinh tại Trưởng THCS Yên Sơn
 • Xem thêm
 • Chưa có kết quả thi

Thông báo ban tổ chức


Tin tức

thống kê
1,703

Lượt đăng ký

2,657

Lượt thi

Đăng ký nhanh: