My Aloha

Đơn vị tài trợ

Số lượng thí sinh đăng ký

 • 1
  10 thí sinh tại Khác
 • 2
  7 thí sinh tại Khoa Lịch sử
 • 3
  1 thí sinh tại Trường Khác
 • 1
  129 thí sinh tại ĐH Kinh tế - Kỹ thuật
 • 2
  74 thí sinh tại ĐH Thủy Lợi
 • 3
  72 thí sinh tại ĐH Bình Dương
 • 4
  72 thí sinh tại CĐ Y tế
 • 5
  72 thí sinh tại CĐ Nghề Việt Nam - Singapore
Xem thêm

Số lượt thí sinh đã thi

 • 1
  18 lượt thi tại Khác
 • 2
  14 lượt thi tại Khoa Lịch sử
 • 3
  2 lượt thi tại Trường Khác
 • 1
  129 thí sinh tại ĐH Kinh tế - Kỹ thuật
 • 2
  74 thí sinh tại ĐH Thủy Lợi
 • 3
  72 thí sinh tại ĐH Bình Dương
 • 4
  72 thí sinh tại CĐ Y tế
 • 5
  72 thí sinh tại CĐ Nghề Việt Nam - Singapore
Xem thêm

Xếp hạng thí sinh

 • Chưa có kết quả thi
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
Xem thêm

Thống kê tổng

 • 18
  Tổng lượt đăng ký
 • 34
  Tổng lượt thi

Thông tin liên hệ

Đoàn Hội Lịch sử

Địa chỉ:
Tel: 0378746927
Email: doankhoalichsu@gmail.com

Đăng ký nhanh: