banner
bắt đầu

10h59

01/11/2021

kết thúc

23h59

30/11/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

102
Lượt đăng kí
 • 1 31 thí sinh tại UBND xã Văn Giáo
 • 2 14 thí sinh tại UBND xã An Cư
 • 3 14 thí sinh tại UBND xã Nhơn Hưng
 • 4 12 thí sinh tại Liên đoàn lao động huyện
 • 5 9 thí sinh tại UBND thị trấn Nhà Bàng
 • 6 6 thí sinh tại Đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện
 • 7 4 thí sinh tại Phòng, ban, ngành huyện
 • 8 3 thí sinh tại Người dân, lao động
 • 9 2 thí sinh tại UBND xã Vĩnh Trung
 • 10 2 thí sinh tại Học sinh
Xem thêm
165
Lượt dự thi
 • 1 56 thí sinh tại UBND xã Văn Giáo
 • 2 19 thí sinh tại UBND xã An Cư
 • 3 18 thí sinh tại UBND xã Nhơn Hưng
 • 4 17 thí sinh tại UBND thị trấn Nhà Bàng
 • 5 15 thí sinh tại Liên đoàn lao động huyện
 • 6 10 thí sinh tại Đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện
 • 7 9 thí sinh tại Người dân, lao động
 • 8 5 thí sinh tại Phòng, ban, ngành huyện
 • 9 4 thí sinh tại UBND xã Vĩnh Trung
 • 10 4 thí sinh tại UBND xã An Hảo
Xem thêm
 • 1Dương Thị Thúy Hằng
 • 2Huỳnh Dương Tiên Tiên
 • 3Huỳnh Văn Sang
 • 4Trần Nguyễn Cẩm Nhung
 • 5Huỳnh Văn Tân
 • 6Lê Thị Mỹ Duyên
 • 7Nguyễn Thị Xuân
 • 8Trần Thị Thanh Hằng
 • 9Nguyễn Thị Thu Lan
Xem thêm
 • 1Phòng Tư pháp huyện Tịnh Biên
 • 2Dương Thị Thúy Hằng
 • 3Lê Thị Dễ
 • 4Huỳnh Dương Tiên Tiên
 • 5Nguyễn Thị Mỹ Loan
 • 6Huỳnh Văn Sang
 • 7Thanh Vinh Truong
 • 8Đoàn Công Hùng
 • 9Khả Ái Nguyễn
 • 10Lê Văn Đông
Xem thêm