banner
bắt đầu

12h00

01/10/2021

kết thúc

11h59

31/10/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

151
Lượt đăng kí
 • 1 48 thí sinh tại Liên đoàn lao động huyện
 • 2 24 thí sinh tại UBND xã Văn Giáo
 • 3 14 thí sinh tại UBND thị trấn Nhà Bàng
 • 4 12 thí sinh tại UBND xã An Nông
 • 5 11 thí sinh tại UBND xã Vĩnh Trung
 • 6 7 thí sinh tại UBND thị trấn Tịnh Biên
 • 7 5 thí sinh tại UBND xã An Cư
 • 8 5 thí sinh tại Người dân, lao động
 • 9 5 thí sinh tại Đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện
 • 10 4 thí sinh tại UBND xã An Phú
Xem thêm
248
Lượt dự thi
 • 1 73 thí sinh tại Liên đoàn lao động huyện
 • 2 39 thí sinh tại UBND xã Văn Giáo
 • 3 31 thí sinh tại UBND thị trấn Nhà Bàng
 • 4 20 thí sinh tại UBND xã An Nông
 • 5 13 thí sinh tại UBND xã Vĩnh Trung
 • 6 11 thí sinh tại Người dân, lao động
 • 7 10 thí sinh tại UBND thị trấn Tịnh Biên
 • 8 9 thí sinh tại UBND xã An Phú
 • 9 7 thí sinh tại UBND xã An Cư
 • 10 6 thí sinh tại Trường THPT Tịnh Biên
Xem thêm
 • 1Chí Phường
 • 2Kim Yen
 • 3Huỳnh Văn Tân
 • 4Lê Văn Đông
 • 5Nguyễn Thị Giang
 • 6Khả Ái Nguyễn
 • 7Huỳnh Hoa
 • 8Nguyễn Hạnh
 • 9Đoàn Công Hùng
 • 10Nguyễn Văn Ân
Xem thêm
 • 1Huỳnh Thanh Mai
 • 2Nguyễn Thái Trinh
 • 3Hem Sot
 • 4Phạm Huỳnh Trúc Tuyền
 • 5Chí Phường
 • 6Kim Yen
 • 7Toàn Phạm
 • 8Phụng
 • 9Lamthimysuong
 • 10Nguyễn Thị Thúy Hằng
Xem thêm