My Aloha
Cuộc thi lần thứ 1: Kiến thức cơ bản về bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp
Cuộc thi diễn ra trong 30 ngày (từ ngày 01/7/2021 đến ngày 31/7/2021), mỗi thí sinh tham gia 1 lần/cuộc thi và có thời gian làm bài 20 phút/20 câu hỏi
bắt đầu

00h00

01/07/2021

kết thúc

23h59

31/07/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

447 lượt đăng ký
 • 1
  141 thí sinh tại Liên đoàn lao động huyện
 • 2
  54 thí sinh tại Đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện
 • 3
  38 thí sinh tại UBND xã An Cư
 • 4
  25 thí sinh tại UBND xã Nhơn Hưng
 • 5
  24 thí sinh tại Phòng, ban, ngành huyện
 • 6
  24 thí sinh tại UBND thị trấn Nhà Bàng
 • 7
  20 thí sinh tại UBND xã Tân Lợi
 • 8
  20 thí sinh tại UBND xã Vĩnh Trung
 • 9
  20 thí sinh tại UBND thị trấn Tịnh Biên
 • 10
  18 thí sinh tại UBND xã An Nông
 • 11
  13 thí sinh tại Huyện đoàn
 • 12
  9 thí sinh tại UBND xã Núi Voi
 • 13
  6 thí sinh tại UBND xã Thới Sơn
 • 14
  6 thí sinh tại UBND xã An Hảo
 • 15
  5 thí sinh tại UBND xã Văn Giáo
 • 16
  4 thí sinh tại UBND thị trấn Chi Lăng
 • 17
  3 thí sinh tại Hội Cựu chiến binh huyện
 • 18
  3 thí sinh tại UBND xã Tân Lập
 • 19
  3 thí sinh tại Các cơ quan Tư pháp thuộc ngành dọc
 • 20
  3 thí sinh tại UBND xã An Phú
 • Xem thêm
445 lượt dự thi
 • 1
  138 thí sinh tại Liên đoàn lao động huyện
 • 2
  56 thí sinh tại Đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện
 • 3
  37 thí sinh tại UBND xã An Cư
 • 4
  25 thí sinh tại UBND xã Nhơn Hưng
 • 5
  24 thí sinh tại Phòng, ban, ngành huyện
 • 6
  23 thí sinh tại UBND thị trấn Nhà Bàng
 • 7
  20 thí sinh tại UBND xã Vĩnh Trung
 • 8
  20 thí sinh tại UBND xã Tân Lợi
 • 9
  20 thí sinh tại UBND thị trấn Tịnh Biên
 • 10
  18 thí sinh tại UBND xã An Nông
 • 11
  13 thí sinh tại Huyện đoàn
 • 12
  9 thí sinh tại UBND xã Núi Voi
 • 13
  6 thí sinh tại UBND xã Thới Sơn
 • 14
  6 thí sinh tại UBND xã An Hảo
 • 15
  5 thí sinh tại UBND xã Văn Giáo
 • 16
  4 thí sinh tại Các cơ quan Tư pháp thuộc ngành dọc
 • 17
  4 thí sinh tại UBMTTQVN huyện
 • 18
  4 thí sinh tại UBND thị trấn Chi Lăng
 • 19
  3 thí sinh tại Hội Cựu chiến binh huyện
 • 20
  3 thí sinh tại UBND xã Tân Lập
 • Xem thêm
 • 1
  Nguyễn thị kim chi
  UBMTTQVN huyện
 • 2
  Hà Thị Mỹ Hăng
  UBND xã Vĩnh Trung
 • 3
  Nguyễn thị diệu hiền
  Huyện đoàn
 • 4
  Lâm Khải Hân
  UBND xã Vĩnh Trung
 • 5
  Trương Nguyễn Quỳnh Như
  UBND xã Vĩnh Trung
 • 6
  Phạm thị thuỳ dương
  UBND xã Vĩnh Trung
 • 7
  Thanh Nguyên
  UBND xã Vĩnh Trung
 • 8
  Neang Chanh Ly
  UBND xã Vĩnh Trung
 • 9
  Trúc Linh
  UBND xã Tân Lợi
 • 10
  Ng V Hieu
  UBND xã Vĩnh Trung
 • 11
  Minh Anh
  Liên đoàn lao động huyện
 • 12
  Nhung Huynh
  Huyện đoàn
 • Xem thêm

Thông báo ban tổ chức

Thứ sáu, 25/06/2021

Liên hệ

Thứ sáu, 25/06/2021

Kế hoạch Cuộc thi

Thứ năm, 24/06/2021

Thể lệ Cuộc thi


Tin tức

thống kê
447

Lượt đăng ký

445

Lượt thi

Đăng ký nhanh: