My Aloha
CUỘC THI KIẾN THỨC "ĐÂU KHÓ CÓ THANH NIÊN" NĂM 2020
Cuộc thi trực tuyến do Đoàn trường Trường ĐH Ngoại thương CSII tổ chức
bắt đầu

21h00

25/03/2020

kết thúc

21h00

29/03/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

54 thí sinh đăng ký
 • 1
  5 thí sinh tại K58E
 • 2
  5 thí sinh tại K58CLC5
 • 3
  5 thí sinh tại K57D
 • 4
  5 thí sinh tại K58F
 • 5
  4 thí sinh tại K56E
 • 6
  3 thí sinh tại K57A2
 • 7
  3 thí sinh tại K58D
 • 8
  2 thí sinh tại K56A
 • 9
  2 thí sinh tại K57A1
 • 10
  2 thí sinh tại K58CLC1
 • 11
  2 thí sinh tại K58B
 • 12
  1 thí sinh tại K58CLC6
 • 13
  1 thí sinh tại K56CLC4
 • 14
  1 thí sinh tại K58C
 • 15
  1 thí sinh tại K55A
 • 16
  1 thí sinh tại K58CLC2
 • 17
  1 thí sinh tại K55CLC4
 • 18
  1 thí sinh tại K56C
 • 19
  1 thí sinh tại K57B
 • 20
  1 thí sinh tại K57CLC3
Xem thêm
50 thí sinh đã thi
 • 1
  5 thí sinh tại K58CLC5
 • 2
  5 thí sinh tại K58E
 • 3
  4 thí sinh tại K57D
 • 4
  4 thí sinh tại K58F
 • 5
  4 thí sinh tại K56E
 • 6
  3 thí sinh tại K57A2
 • 7
  2 thí sinh tại K56A
 • 8
  2 thí sinh tại K55CLC1
 • 9
  2 thí sinh tại K58B
 • 10
  2 thí sinh tại K57A1
 • 11
  2 thí sinh tại K58D
 • 12
  1 thí sinh tại K57CLC3
 • 13
  1 thí sinh tại K55C
 • 14
  1 thí sinh tại K56CLC3
 • 15
  1 thí sinh tại K58C
 • 16
  1 thí sinh tại K57B
 • 17
  1 thí sinh tại K57E
 • 18
  1 thí sinh tại K56CLC4
 • 19
  1 thí sinh tại K58CLC1
 • 20
  1 thí sinh tại K55A
Xem thêm
xếp hạng thí sinh
 • 1
  Huỳnh Nguyễn Vinh
  K58F
 • 2
  Ngô Thị Xuân Quỳnh
  K56E
 • 3
  Đào Thị Thúy An
  K57D
 • 4
  Huỳnh Thanh Thân
  K56E
 • 5
  Trần Minh Phong
  K58MF2
 • 6
  Thanh Kim
  K58D
 • 7
  Nguyễn Trung Chính
  K58E
 • 8
  Hứa Thanh Liêm
  K57A2
 • 9
  Hồ Lan
  K58E
 • 10
  Dương Hà Phương
  K57CLC4
 • 11
  Võ Thị Mỹ Dung
  K57B
 • 12
  Nguyễn Hồng Gia Hân
  K58CLC5
 • 13
  Nguyễn Thị Ngọc Vy
  K58E
 • 14
  Nhất Phương Phạm Hồ
  K57A1
 • 15
  Nguyễn Lê Hoàng Oanh
  K56E
 • 16
  Lê Thị Đài Trang
  K55CLC1
 • 17
  Nguyễn Văn Đức
  K58B
 • 18
  Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh
  K58CLC2
 • 19
  Nguyễn Hồng Phan Trang Đài
  K57D
 • 20
  Bảo Ngô Thái
  K58E
Xem thêm
thống kê
54

Lượt đăng ký

50

Lượt thi

Đăng ký nhanh: