banner
Cuộc thi hiểu biết về pháp luật lao động và công đoàn năm 2022
bắt đầu

08h00

23/05/2022

kết thúc

17h00

27/05/2022

cuộc thi sẽ kết thúc trong

84
Lượt đăng kí
 • 1 15 thí sinh tại CĐBP CNTT
 • 2 9 thí sinh tại CĐBP CS2
 • 3 9 thí sinh tại CĐBP TCCB- Đảm bảo CL&KT
 • 4 8 thí sinh tại CĐBP CKĐL
 • 5 7 thí sinh tại CĐBP KHCB
 • 6 7 thí sinh tại CĐBP Cơ khí
 • 7 7 thí sinh tại CĐBP CN May&TT
 • 8 6 thí sinh tại CĐBP SPKT
 • 9 4 thí sinh tại CĐBP GDTC-QP
 • 10 4 thí sinh tại CĐBP TT&CTSV
 • 11 4 thí sinh tại CĐBP Kinh tế
 • 12 3 thí sinh tại CĐBP CS3
 • 13 1 thí sinh tại CĐBP KHCN&HTQT-TBXD-TV
Xem thêm
86
Lượt dự thi
 • 1 15 thí sinh tại CĐBP CNTT
 • 2 9 thí sinh tại CĐBP CS2
 • 3 9 thí sinh tại CĐBP TCCB- Đảm bảo CL&KT
 • 4 8 thí sinh tại CĐBP CKĐL
 • 5 7 thí sinh tại CĐBP KHCB
 • 6 7 thí sinh tại CĐBP Cơ khí
 • 7 7 thí sinh tại CĐBP CN May&TT
 • 8 6 thí sinh tại CĐBP SPKT
 • 9 5 thí sinh tại CĐBP GDTC-QP
 • 10 4 thí sinh tại CĐBP CS3
 • 11 4 thí sinh tại CĐBP Kinh tế
 • 12 4 thí sinh tại CĐBP TT&CTSV
 • 13 1 thí sinh tại CĐBP KHCN&HTQT-TBXD-TV
Xem thêm
 • Chưa có kết quả thi
 • 1Đoàn Văn Tuấn
 • 2Nguyễn Thị Minh Ngọc
 • 3Quỳnh Mai Đặng
 • 4Trần Thị Phượng
 • 5Thang Vu Xuan
 • 6Đinh Vũ Thảo Linh
 • 7Nguyễn Thị Thúy Phương
 • 8Thành Chu Bá
 • 9Nguyễn Thị Thanh Huệ
 • 10Nam Vi Hoai
 • 11Nguyễn Thị Thu Thủy
 • 12THANH HUE NGUYEN THI
 • 13Đào Thị Quỳnh
 • 14Phạm Thị Ánh Hương
 • 15Tran Van Thoan
 • 16Do Luyen
 • 17Thuận Hoang Minh
 • 18Nguyễn Văn Hậu
 • 19Lê Thị Mận
 • 20Nguyễn Thị Mai Liên
Xem thêm
27113