My Aloha
CUỘC THI "GIA ĐÌNH THÔNG THÁI" KỶ NIỆM NGÀY GIA ĐÌNH VIỆT NAM 28/6
Mỗi thí sinh trả lời 30 câu hỏi dạng trắc nghiệm lựa chọn 01 đáp án đúng trong thời gian 10 phút
bắt đầu

18h00

24/06/2020

kết thúc

23h30

30/06/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

54 thí sinh đăng ký
 • 1
  20 thí sinh tại Chi hội PN Mầm non Hiệp Thành
 • 2
  7 thí sinh tại Khu phố 1
 • 3
  7 thí sinh tại Khu phố 2
 • 4
  6 thí sinh tại Khu phố 7
 • 5
  5 thí sinh tại Khu phố 5
 • 6
  4 thí sinh tại Khu phố 4
 • 7
  2 thí sinh tại Khu phố 3
 • 8
  2 thí sinh tại Khu phố 6
 • 9
  1 thí sinh tại Chi hội PN Công nhân lao động
 • Xem thêm
103 thí sinh đã thi
 • 1
  49 thí sinh tại Chi hội PN Mầm non Hiệp Thành
 • 2
  20 thí sinh tại Khu phố 2
 • 3
  8 thí sinh tại Khu phố 1
 • 4
  8 thí sinh tại Khu phố 7
 • 5
  6 thí sinh tại Khu phố 5
 • 6
  5 thí sinh tại Khu phố 6
 • 7
  5 thí sinh tại Khu phố 4
 • 8
  1 thí sinh tại Khu phố 3
 • 9
  1 thí sinh tại Chi hội PN Công nhân lao động
 • Xem thêm
 • Chưa có kết quả thi
thống kê
54

Lượt đăng ký

103

Lượt thi

Đăng ký nhanh: