My Aloha
Cuộc Thi "Đấu Trường Tài Chính" mùa II
Thí sinh sẽ có 25p để trà lời 25 câu trắc nghiệm liên quan đến các kiến thức kinh tế, tài chính, ngân hàng, chứng khoán...
bắt đầu

00h00

15/04/2021

kết thúc

23h59

25/04/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

5 thí sinh đăng ký
5 thí sinh đã thi
  • Chưa có kết quả thi

Tin tức

thống kê
5

Lượt đăng ký

5

Lượt thi

Đăng ký nhanh: