My Aloha
Cuộc thi "Đà Nẵng - 45 năm chuyển mình sau giải phóng"
Tuyên truyền dành cho sinh viên
bắt đầu

07h30

29/03/2020

kết thúc

22h30

05/04/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

4 thí sinh đăng ký
 • 1
  2 thí sinh tại 19SMN
 • 2
  1 thí sinh tại 17SMN
 • 3
  1 thí sinh tại 18SMN
8 thí sinh đã thi
 • 1
  5 thí sinh tại 17SMN
 • 2
  3 thí sinh tại 19SMN
 • Chưa có kết quả thi
Đơn vị tài trợ
Đơn vị đồng hành
thống kê
4

Lượt đăng ký

8

Lượt thi

Đăng ký nhanh: