My Aloha
cuộc thi "Cùng em vững bước" Đợt 2 chủ đề “Cùng em xây dựng văn hóa trường học” Khối THPT
bắt đầu

00h00

20/02/2021

kết thúc

00h00

28/02/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

8 thí sinh đăng ký
 • 1
  4 thí sinh tại THPT Nguyễn Trãi
 • 2
  3 thí sinh tại THPT Nguyễn Hữu Thọ
 • 3
  1 thí sinh tại Trung tâm GDNN-GDTX Quận 4
8 thí sinh đã thi
 • 1
  4 thí sinh tại THPT Nguyễn Trãi
 • 2
  3 thí sinh tại THPT Nguyễn Hữu Thọ
 • 3
  1 thí sinh tại Trung tâm GDNN-GDTX Quận 4
 • Chưa có kết quả thi

Tin tức

thống kê
8

Lượt đăng ký

8

Lượt thi

Đăng ký nhanh: