My Aloha
cuộc thi "Cùng em vững bước" Đợt 2 chủ đề “Cùng em xây dựng văn hóa trường học” Khối THCS
THCS
bắt đầu

00h00

20/02/2021

kết thúc

00h00

28/02/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

44 thí sinh đăng ký
 • 1
  22 thí sinh tại THCS Tăng Bạt Hổ
 • 2
  8 thí sinh tại THCS Nguyễn Huệ
 • 3
  8 thí sinh tại THCS Chi Lăng
 • 4
  3 thí sinh tại THCS Vân Đồn
 • 5
  2 thí sinh tại THCS Khánh Hội
 • 6
  1 thí sinh tại THCS Quang Trung
 • Xem thêm
86 thí sinh đã thi
 • 1
  56 thí sinh tại THCS Tăng Bạt Hổ
 • 2
  10 thí sinh tại THCS Nguyễn Huệ
 • 3
  9 thí sinh tại THCS Chi Lăng
 • 4
  5 thí sinh tại THCS Quang Trung
 • 5
  4 thí sinh tại THCS Vân Đồn
 • 6
  2 thí sinh tại THCS Khánh Hội
 • Xem thêm
 • Chưa có kết quả thi

Tin tức

thống kê
44

Lượt đăng ký

86

Lượt thi

Đăng ký nhanh: