My Aloha
Cuộc thi Cùng em vững bước Đợt 1 khối TH, THCS
bắt đầu

00h00

15/01/2021

kết thúc

00h00

26/01/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

517 thí sinh đăng ký
 • 1
  157 thí sinh tại THCS Vân Đồn
 • 2
  103 thí sinh tại THCS Chi Lăng
 • 3
  67 thí sinh tại THCS Nguyễn Huệ
 • 4
  36 thí sinh tại THCS Khánh Hội
 • 5
  36 thí sinh tại THCS Quang Trung
 • 6
  26 thí sinh tại THCS Tăng Bạt Hổ
 • 7
  21 thí sinh tại Tiểu học Nguyễn Huệ 1
 • 8
  16 thí sinh tại Tiểu học Nguyễn Trường Tộ
 • 9
  14 thí sinh tại Tiểu học Nguyễn Thái Bình
 • 10
  14 thí sinh tại Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi
 • 11
  9 thí sinh tại Tiểu học Đinh Bộ Lĩnh
 • 12
  7 thí sinh tại Tiểu học Đoàn Thị Điểm
 • 13
  5 thí sinh tại Tiểu học Vĩnh Hội
 • 14
  5 thí sinh tại Tiểu học Lý Nhơn
 • 15
  1 thí sinh tại Tiểu học Lê Thánh Tôn
 • Xem thêm
968 thí sinh đã thi
 • 1
  213 thí sinh tại THCS Vân Đồn
 • 2
  201 thí sinh tại THCS Chi Lăng
 • 3
  129 thí sinh tại Tiểu học Nguyễn Huệ 1
 • 4
  99 thí sinh tại Tiểu học Nguyễn Thái Bình
 • 5
  87 thí sinh tại THCS Nguyễn Huệ
 • 6
  52 thí sinh tại THCS Quang Trung
 • 7
  50 thí sinh tại THCS Khánh Hội
 • 8
  40 thí sinh tại THCS Tăng Bạt Hổ
 • 9
  32 thí sinh tại Tiểu học Nguyễn Trường Tộ
 • 10
  21 thí sinh tại Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi
 • 11
  15 thí sinh tại Tiểu học Đinh Bộ Lĩnh
 • 12
  15 thí sinh tại Tiểu học Đoàn Thị Điểm
 • 13
  8 thí sinh tại Tiểu học Lý Nhơn
 • 14
  5 thí sinh tại Tiểu học Vĩnh Hội
 • 15
  1 thí sinh tại Tiểu học Lê Thánh Tôn
 • Xem thêm
 • Chưa có kết quả thi

Tin tức

thống kê
517

Lượt đăng ký

968

Lượt thi

Đăng ký nhanh: