My Aloha
CUỘC THI CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 45 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC
Giúp các bạn đoàn viên, sinh viên hiểu hơn quá trình giải phóng hoàn toàn Miền Nam, thống nhất đất nước, đưa non sông Việt Nam về một cõi của dân tộc
bắt đầu

17h00

20/04/2020

kết thúc

17h00

30/06/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

1,554 thí sinh đăng ký
 • 1
  237 thí sinh tại Khoa Quản Trị Kinh Doanh
 • 2
  211 thí sinh tại Khoa Đào Tạo Đặc Biệt
 • 3
  175 thí sinh tại Khoa Luật
 • 4
  174 thí sinh tại Khoa Kế toán - Kiểm toán
 • 5
  130 thí sinh tại Khoa Ngoại Ngữ
 • 6
  125 thí sinh tại Khoa Xây Dựng
 • 7
  124 thí sinh tại Khoa Công Nghệ Thông Tin
 • 8
  118 thí sinh tại Khoa Kinh tế và Quản lý Công
 • 9
  111 thí sinh tại Khoa Tài Chính - Ngân Hàng
 • 10
  100 thí sinh tại Khoa XHH - CTXH - ĐNA
 • 11
  49 thí sinh tại Khoa Công Nghệ Sinh Học
 • Xem thêm
1,549 thí sinh đã thi
 • 1
  237 thí sinh tại Khoa Quản Trị Kinh Doanh
 • 2
  210 thí sinh tại Khoa Đào Tạo Đặc Biệt
 • 3
  172 thí sinh tại Khoa Kế toán - Kiểm toán
 • 4
  172 thí sinh tại Khoa Luật
 • 5
  132 thí sinh tại Khoa Ngoại Ngữ
 • 6
  127 thí sinh tại Khoa Xây Dựng
 • 7
  121 thí sinh tại Khoa Công Nghệ Thông Tin
 • 8
  118 thí sinh tại Khoa Kinh tế và Quản lý Công
 • 9
  112 thí sinh tại Khoa Tài Chính - Ngân Hàng
 • 10
  99 thí sinh tại Khoa XHH - CTXH - ĐNA
 • 11
  49 thí sinh tại Khoa Công Nghệ Sinh Học
 • Xem thêm
 • Chưa có kết quả thi

Tin tức

Đơn vị đồng hành
thống kê
1,554

Lượt đăng ký

1,549

Lượt thi

Đăng ký nhanh: