My Aloha

Đơn vị tài trợ

Thông báo ban tổ chức

Số lượng thí sinh đăng ký

 • 1
  112 thí sinh tại Đoàn trường Đại học Lạc Hồng
 • 2
  94 thí sinh tại Huyện đoàn Định Quán
 • 3
  85 thí sinh tại Đoàn trường CĐ CN&QT Sonadezi
 • 4
  27 thí sinh tại Huyện đoàn Nhơn Trạch
 • 5
  23 thí sinh tại Thị đoàn Long Khánh
 • 6
  20 thí sinh tại Huyện đoàn Tân Phú
 • 7
  20 thí sinh tại Thành đoàn Biên Hòa
 • 8
  12 thí sinh tại Đoàn khối các Cơ quan tỉnh
 • 9
  11 thí sinh tại Đoàn thanh niên Công an tỉnh
 • 10
  9 thí sinh tại Đoàn trường Đại học Đồng Nai
 • 11
  8 thí sinh tại Đoàn trường CĐ Kỹ thuật Đồng Nai
 • 12
  6 thí sinh tại Huyện đoàn Trảng Bom
 • 13
  6 thí sinh tại Đoàn trường ĐH Công nghệ Miền Đông
 • 14
  5 thí sinh tại Đoàn trường Đại học công nghệ Đồng Nai
 • 15
  5 thí sinh tại Huyện đoàn Vĩnh Cửu
 • 16
  5 thí sinh tại Huyện đoàn Xuân Lộc
 • 17
  4 thí sinh tại Đoàn thanh niên Tổng công ty Cao su Đồng Nai
 • 18
  3 thí sinh tại Huyện đoàn Long Thành
 • 19
  3 thí sinh tại Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh
 • 20
  2 thí sinh tại Đoàn trường CĐ Mỹ thuật Trang trí Đồng Nai
Xem thêm
 • 1
  129 thí sinh tại ĐH Kinh tế - Kỹ thuật
 • 2
  74 thí sinh tại ĐH Thủy Lợi
 • 3
  72 thí sinh tại ĐH Bình Dương
 • 4
  72 thí sinh tại CĐ Y tế
 • 5
  72 thí sinh tại CĐ Nghề Việt Nam - Singapore
Xem thêm

Số lượt thí sinh đã thi

 • Chưa có thí sinh thi
 • 1
  129 thí sinh tại ĐH Kinh tế - Kỹ thuật
 • 2
  74 thí sinh tại ĐH Thủy Lợi
 • 3
  72 thí sinh tại ĐH Bình Dương
 • 4
  72 thí sinh tại CĐ Y tế
 • 5
  72 thí sinh tại CĐ Nghề Việt Nam - Singapore
Xem thêm

Xếp hạng thí sinh

 • Chưa có kết quả thi
 • Chưa có kết quả thi

Thống kê tổng

 • 467
  Tổng lượt đăng ký
 • 0
  Tổng lượt thi

Thông tin liên hệ

Tỉnh đoàn Đồng Nai

Địa chỉ:
Tel: 0869587979
Email: bantuyengiaotddn@gmail.com

Đăng ký nhanh: