My Aloha

Đơn vị tài trợ

Thông báo ban tổ chức

Số lượng thí sinh đăng ký

 • 1
  4 thí sinh tại Huyện đoàn Tân Phú
 • 2
  2 thí sinh tại Thành đoàn Biên Hoà
 • 3
  1 thí sinh tại huyện đoàn Vĩnh Cửu
 • 1
  129 thí sinh tại ĐH Kinh tế - Kỹ thuật
 • 2
  74 thí sinh tại ĐH Thủy Lợi
 • 3
  72 thí sinh tại ĐH Bình Dương
 • 4
  72 thí sinh tại CĐ Y tế
 • 5
  72 thí sinh tại CĐ Nghề Việt Nam - Singapore
Xem thêm

Số lượt thí sinh đã thi

 • 1
  2 lượt thi tại Huyện đoàn Tân Phú
 • 1
  129 thí sinh tại ĐH Kinh tế - Kỹ thuật
 • 2
  74 thí sinh tại ĐH Thủy Lợi
 • 3
  72 thí sinh tại ĐH Bình Dương
 • 4
  72 thí sinh tại CĐ Y tế
 • 5
  72 thí sinh tại CĐ Nghề Việt Nam - Singapore
Xem thêm

Xếp hạng thí sinh

 • Chưa có kết quả thi
 • 1
 • 2

Thống kê tổng

 • 8
  Tổng lượt đăng ký
 • 2
  Tổng lượt thi

Thông tin liên hệ

Huỳnh Quang Thịnh

Địa chỉ:
Tel: 0901698980
Email: giang.nguyen@myaloha.vn

Thông tin cơ bản:

Mật khẩu:

Hoặc Đăng ký nhanh thông qua:

Hướng dẫn khi không nhận được e-mail dự thi