My Aloha
CUỘC THI "80 MÙA HOA - ĐỘI TA LỚN LÊN CÙNG ĐẤT NƯỚC"
bắt đầu

07h00

03/05/2021

kết thúc

22h00

07/05/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

6,767 thí sinh đăng ký
 • 1
  1,494 thí sinh tại Liên đội TH Tân Đông Hiệp B
 • 2
  827 thí sinh tại Liên đội THCS Tân Bình
 • 3
  705 thí sinh tại Liên đội THCS Dĩ An
 • 4
  565 thí sinh tại Liên đội TH Dĩ An C
 • 5
  464 thí sinh tại Liên đội TH Lý Thường Kiệt
 • 6
  443 thí sinh tại Liên đội TH Tân Bình
 • 7
  428 thí sinh tại Liên đội TH Dĩ An
 • 8
  173 thí sinh tại Liên đội TH Bùi Thị Xuân
 • 9
  159 thí sinh tại Liên đội TH Tân Đông Hiệp
 • 10
  150 thí sinh tại Liên đội TH Bình An
 • 11
  147 thí sinh tại Liên đội TH An Bình B
 • 12
  142 thí sinh tại Liên đội TH Lê Quý Đôn
 • 13
  134 thí sinh tại Liên đội TH Nguyễn Bỉnh Khiêm
 • 14
  127 thí sinh tại Liên đội TH Đoàn Thị Điểm
 • 15
  104 thí sinh tại Liên đội TH An Bình
 • 16
  103 thí sinh tại Liên đội TH Đông Hòa C
 • 17
  98 thí sinh tại Liên đội THCS Võ Trường Toản
 • 18
  97 thí sinh tại Liên đội THCS Bình Thắng B
 • 19
  87 thí sinh tại Liên đội TH Đông Hòa
 • 20
  55 thí sinh tại Liên đội TH Nhị Đồng
 • Xem thêm
14,682 thí sinh đã thi
 • 1
  4,055 thí sinh tại Liên đội TH Tân Đông Hiệp B
 • 2
  1,486 thí sinh tại Liên đội THCS Tân Bình
 • 3
  1,390 thí sinh tại Liên đội TH Dĩ An C
 • 4
  1,204 thí sinh tại Liên đội TH Lý Thường Kiệt
 • 5
  1,151 thí sinh tại Liên đội THCS Dĩ An
 • 6
  876 thí sinh tại Liên đội TH Dĩ An
 • 7
  870 thí sinh tại Liên đội TH Tân Bình
 • 8
  357 thí sinh tại Liên đội TH Bùi Thị Xuân
 • 9
  319 thí sinh tại Liên đội TH Bình An
 • 10
  298 thí sinh tại Liên đội TH Tân Đông Hiệp
 • 11
  276 thí sinh tại Liên đội TH An Bình B
 • 12
  274 thí sinh tại Liên đội TH Đoàn Thị Điểm
 • 13
  270 thí sinh tại Liên đội TH Lê Quý Đôn
 • 14
  251 thí sinh tại Liên đội TH Nguyễn Bỉnh Khiêm
 • 15
  225 thí sinh tại Liên đội TH An Bình
 • 16
  188 thí sinh tại Liên đội TH Đông Hòa C
 • 17
  175 thí sinh tại Liên đội TH Đông Hòa
 • 18
  154 thí sinh tại Liên đội THCS Bình Thắng B
 • 19
  152 thí sinh tại Liên đội THCS Võ Trường Toản
 • 20
  142 thí sinh tại Liên đội THCS Bình Thắng
 • Xem thêm
 • Chưa có kết quả thi

thống kê
6,767

Lượt đăng ký

14,682

Lượt thi

Đăng ký nhanh: