My Aloha
Cuộc thi 1
Cuộc thi 1
bắt đầu

00h00

26/03/2020

kết thúc

23h00

27/03/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

15 thí sinh đăng ký
 • 1
  8 thí sinh tại Phòng Công nghệ thông tin
 • 2
  5 thí sinh tại Phòng Tổ chức cán bộ
 • 3
  2 thí sinh tại Phòng Kế hoạch tổng hợp
0 thí sinh đã thi
 • 1
  15 thí sinh tại Phòng Công nghệ thông tin
 • 2
  3 thí sinh tại Phòng Tổ chức cán bộ
 • 3
  3 thí sinh tại Phòng Kế hoạch tổng hợp
 • Chưa có kết quả thi
thống kê
15

Lượt đăng ký

0

Lượt thi

Đăng ký nhanh: