My Aloha
Cụm GPC: Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Luật Bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp
Thí sinh tham gia phải hoàn thành gói trắc nghiệm bao gồm 20 câu hỏi trong thười gian 05 phút. Mỗi câu đúng sẽ được 01 điểm.
bắt đầu

08h00

17/04/2021

kết thúc

23h50

18/04/2021

cuộc thi sẽ bắt đầu trong

0 thí sinh đăng ký
  • Chưa có thí sinh đăng ký
0 thí sinh đã thi
  • Chưa có thí sinh thi
  • Chưa có kết quả thi

Tin tức

thống kê
0

Lượt đăng ký

0

Lượt thi

Đăng ký nhanh: