My Aloha
CỤC QLTT TỈNH HÀ TĨNH THỬ NGHIỆM SÁT HẠCH NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG
Cuộc thi diễn ra trong vòng 30 ngày, kể từ ngày 22/7/2021; bài thi gồm 30 câu hỏi với thời lượng 120 phút; mỗi câu trả lời chỉ có 01 đáp án đúng
bắt đầu

08h04

21/07/2021

kết thúc

08h04

21/08/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

2 lượt đăng ký
3 lượt dự thi
  • Chưa có kết quả thi

Tin tức

thống kê
2

Lượt đăng ký

3

Lượt thi

Đăng ký nhanh: