My Aloha
CÔNG NGHỆ 7
KIỂM TRA
bắt đầu

20h30

24/04/2020

kết thúc

20h50

24/04/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

89 thí sinh đăng ký
 • 1
  28 thí sinh tại 7A2
 • 2
  28 thí sinh tại 7A1
 • 3
  27 thí sinh tại 7A3
 • 4
  4 thí sinh tại 6A1
 • 5
  1 thí sinh tại 9A3
 • 6
  1 thí sinh tại 8A2
 • Xem thêm
88 thí sinh đã thi
 • 1
  29 thí sinh tại 7A1
 • 2
  29 thí sinh tại 7A3
 • 3
  27 thí sinh tại 7A2
 • 4
  2 thí sinh tại 6A1
 • 5
  1 thí sinh tại 9A2
 • Chưa có kết quả thi
Đơn vị tài trợ
Đơn vị đồng hành
thống kê
89

Lượt đăng ký

88

Lượt thi

Đăng ký nhanh: