My Aloha
Công đoàn Việt Nam - Một chặng đường vẻ vang
Tìm hiểu về Công đoàn Việt Nam, Công đoàn Hải Phòng, Công đoàn Khu Kinh tế Hải Phòng; Điều lệ Công đoàn Việt Nam
bắt đầu

12h00

19/07/2020

kết thúc

12h00

26/07/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

1,252 thí sinh đăng ký
 • 1
  560 thí sinh tại Công ty TNHH CN MVP Kyocera VN
 • 2
  295 thí sinh tại Công ty TNHH Lihit Lab VN
 • 3
  120 thí sinh tại Công ty TNHH Iko Thompson VN
 • 4
  117 thí sinh tại Công ty TNHH Regina Miracle International VN
 • 5
  15 thí sinh tại Văn phòng CĐ Khu Kinh tế HP
 • 6
  14 thí sinh tại Công ty TNHH Witco
 • 7
  12 thí sinh tại Công ty TNHH VSIP Hải Phòng
 • 8
  10 thí sinh tại Trường Trung cấp nghề KKT HP
 • 9
  10 thí sinh tại Công ty TNHH Fuji Xerox HP
 • 10
  9 thí sinh tại Công ty TNHH Tohoku Pioneer
 • 11
  8 thí sinh tại Công ty TNHH Bluecom Vina
 • 12
  7 thí sinh tại Công ty TNHH Crystal Sweater VN
 • 13
  6 thí sinh tại Công ty TNHH Yazaki HP VN
 • 14
  6 thí sinh tại Công ty TNHH Quốc tế thời trang VN
 • 15
  5 thí sinh tại Công ty TNHH Thép JFE Shoji HP
 • 16
  4 thí sinh tại Công ty TNHH HT Solar VN
 • 17
  4 thí sinh tại Công ty &SX Thịnh Vượng
 • 18
  4 thí sinh tại Công ty TNHH Kyoritsu VN
 • 19
  3 thí sinh tại Công ty TNHH Maple
 • 20
  2 thí sinh tại CN của Công ty EPE Packaging (VN
 • Xem thêm
2,107 thí sinh đã thi
 • 1
  895 thí sinh tại Công ty TNHH CN MVP Kyocera VN
 • 2
  554 thí sinh tại Công ty TNHH Lihit Lab VN
 • 3
  224 thí sinh tại Công ty TNHH Iko Thompson VN
 • 4
  196 thí sinh tại Công ty TNHH Regina Miracle International VN
 • 5
  23 thí sinh tại Công ty TNHH VSIP Hải Phòng
 • 6
  17 thí sinh tại Công ty TNHH Witco
 • 7
  16 thí sinh tại Văn phòng CĐ Khu Kinh tế HP
 • 8
  16 thí sinh tại Công ty TNHH Bluecom Vina
 • 9
  16 thí sinh tại Công ty TNHH Tohoku Pioneer
 • 10
  13 thí sinh tại Công ty TNHH Crystal Sweater VN
 • 11
  11 thí sinh tại Trường Trung cấp nghề KKT HP
 • 12
  11 thí sinh tại Công ty TNHH Quốc tế thời trang VN
 • 13
  11 thí sinh tại Công ty TNHH Fuji Xerox HP
 • 14
  10 thí sinh tại Công ty TNHH Thép JFE Shoji HP
 • 15
  8 thí sinh tại Công ty TNHH Yazaki HP VN
 • 16
  6 thí sinh tại Công ty TNHH HT Solar VN
 • 17
  6 thí sinh tại Công ty TNHH Kyoritsu VN
 • 18
  5 thí sinh tại Công ty TNHH Maple
 • 19
  4 thí sinh tại Công ty &SX Thịnh Vượng
 • 20
  4 thí sinh tại Công ty TNHH G.E VN tại HP
 • Xem thêm
 • Chưa có kết quả thi
thống kê
1,252

Lượt đăng ký

2,107

Lượt thi

Đăng ký nhanh: