My Aloha
Công đoàn Việt Nam - 92 năm xây dựng và phát triển
Đề thi gồm 20 câu hỏi, thời gian làm bài trong vòng 3 phút. Mỗi tài khoản trước khi thực hiện bài thi phải cập nhật đầy đủ, chính xác thông tin cá nhâ
bắt đầu

19h00

20/07/2021

kết thúc

19h00

23/07/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

75 lượt đăng ký
89 lượt dự thi
  • Chưa có kết quả thi

Tin tức

thống kê
75

Lượt đăng ký

89

Lượt thi

Đăng ký nhanh: